Čeština

JENŽ 1. pád,
jednotné číslo,
rod mužský

kluk, jenž je...
hrad, jenž je...

JIŽ 1. pád,
množné číslo,
rod mužský životný
kluci, již jsou...
JEŽ ostatní

žena, jež je...
ženy, jež jsou...
hrady, jež jsou...
auto, jež je...
auta, jež jsou...

 

 

 

JEDNOTNÉ ČÍSLO

  mužský životný mužský neživotný ženský střední
1. pád jenž jenž jež  jež
2. pád jehož / něhož jehož /něhož jíž / níž jehož / něhož
3. pád jemuž / němuž jemuž /  němuž jíž / níž jemuž / němuž
4. pád jejž / nejž / jehož / něhož jejž / nějž již / niž jež / něž
6. pád němž němž níž němž
7. pád jímž / nímž jímž / nímž jíž / níž jímž / nímž

 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO

  mužský životný mužský neživotný ženský střední
1. pád již jež jež jež
2. pád jichž / nichž jichž / nichž jichž / nichž jichž / nichž
3. pád jimž / nimž jimž / nimž jimž / nimž jimž / nimž
4. pád jež / něž jež / něž jež / než jež / něž
6. pád nichž nichž nichž nichž
7. pád jimiž / nimiž jimiž / nimiž jimiž / nimiž jimiž / nimiž

 

https://www.meriva-preklady.cz/clanek/cesky-pravopis-jenz-jez-jiz_63