Drupal moduly

administrace

---
Administer Users by Role - povolí některým rolím spravovat uživatele se zadanou rolí a vytvářet nové...
Administration menu - vytvoří černou lištu nahoře s rozbalovacím admin-menu
Advanced Help - umožní vytvořit kontextuální in-line pomoc v rámci webu
Entity Translation - web ve více jazycích
EU Cookie Compliance Extras - další funkce pro modul EU Cookie Compliance
Format Number API - umožní zvolit znak pro desetinnou čárku, oddělovat tisíců...
Chaos tool suite (ctools) - funkce pro další moduly
Label Help - nápověda v editačním formuláři hned pod titulkem pole
Libraries API - správa externích knihoven
Metatag - SEO, poskytuje strukturovaná metadata
Module Filter - přehlednější uspořádání na stránce Seznam modulů, včetně vyhledávání
Module Missing Message Fixer - odstraní chybové hlášky kvůli špatně odstraněným modulům, neodinstalovaným,...
Module Object Oriented Programming API - nutný pro funkci některých modulů
Outline Designer - lepší správa knihy - pořadí, sbalení/rozbalení větví
Redirect - automatické přesměrování, např. ze starých stránek na nové, předělané
Role Delegation - umožňuje pověřit správce přiřazováním některých rolí ostatním uživatelům
RoleAssign - umožňuje pověřit správce přiřazováním některých rolí ostatním uživatelům
Smart IP - identifikuje zeměpisnou polohu návštěvníka podle IP

bloky, menu

Add To Head - přidá skript do hlavičky
Administration menu - vytvoří černou lištu nahoře s rozbalovacím admin-menu
Bean - vytvoří nový "typ obsahu", použitelný jako blok
Collapsiblock - umožní sbalování obsahu bloků
Custom Breadcrumbs - umožní přidat nastavení k drobečkové navigaci
Menu block - umožní vytvořit blok pro zobrazení podmenu
Menu Firstchild - vytvoří položku menu bez vlastní cesty, povede na první z podřízených stránek
Menu Node Views - poskytuje integraci views pro uzly připojené do menu
Menu per Role - přístup k položkám menu podle role
Menu Trail By Path - nastaví aktivní položku menu a drobečkovou anvigaci podle url
Menu Views - položkou menu může být view
Modal - umožňuje přidat dialogové okno na některé stránky
Nameday - jmeniny - svátek pro aktuální den
Nodeblock - umožňuje definovat typ obsahu jako blok s možností editovat jako běžný uzel
Personal Notes - osobní poznámky uživatele - vidí je pouze jejich autor
Quick Tabs - zobrazí obsah bloku rozdělený do záložek, karet
Rules block visibility - viditelnost bloku v závislosti na pravidlech v Rules
Site map - vygeneruje mapu stránek
Splash Block - vyskakovací okénka se zadají v administraci bloků
Superfish - rozbalovací menu
Visitors - statistika návštěvníků webu
Weather - aktuální počasí a předpověď
XML sitemap - generuje mapu stránek pro vyhledávače

datum, čas

Availability Calendars - kalendář obsazenosti
Calendar - zobrazí kalendář ke kterémukoliv poli typu datum
Countdown - vytvoří blok s odpočítáváním k události
Date - poskytuje pole datum

eshop

Basic Cart - jednoduchý eshop
Commerce AutoSKU - kód zboží SKU vytvoří automaticky podle zadaného vzorce z tokenů
Commerce Core - eshop
Commerce Price Savings Formatter - zobrazení ceny před slevou, po slevě
Commerce Sale Price - vytvoří pole pro cenu se slevou
Payment - obecný platební platforma, která umožňuje použít další moduly s platebními...
Ubercart Payment Method Adjustments - přidá možnost poplatku k platebním metodám

jazyk, URL

Easy Breadcrumb - vytvoří drobečkovou navigaci podle url
Entity Translation - web ve více jazycích
Internationalization - modul pro vícejazyčný web
Internationalization (i18n) - podpora jazyků, obsahuje i18n_string a další i18n_...
Localization update - stahuje a aktualizuje překlady
Metatag - SEO, poskytuje strukturovaná metadata
Pathauto - sestaví url aliasy článku nebo stránky podle zadaného vzorce
Pathologic - filtr, který opravuje cesty v odkazech (např. po přesunech)
Redirect - automatické přesměrování, např. ze starých stránek na nové, předělané
Transliteration - odstraňuje diakritiku z názvu nahrávaných souborů

komunikace, mail

Admin Content Notification - pošle oznámení o přidání nového obsahu
External Links - rozlišuje externí a interní odkazy
SMTP Authentication Support - umožňuje obejít php funkci mail() a odeslat e-maily přímo na SMTP server

obrázky, video, audio

Adaptive Image Styles (ais) - vybere a použije styl obrázku podle velikosti okna uživatele
Colorbox - zobrazení obrázků nebo obsahu v překryvném okně nad stránkou
Downloadfile - vytvoří možnost přímého stahování souboru z webu
EXIF Custom - automatické vyhodnocování polí z metadat při nahrávání obrázků
EXIF Orientation - zajistí správné otočení obrázku při nahrávání
File (Field) Paths - umožňuje automaticky třídit a přejmenovat nahrané soubory
Flex Slider - přehlídka obrázků s proměnlivou velikostí
Image EXIF Autorotate - zajistí správné otočení nově nahraného obrázku
Image Zoomer - poskytne lupu pro zvětšování obrázku
ImageCache Actions - další efekty obrázků pro definování stylů - vodoznak, rohy, přebarvení,...
Imageflow - rotující kruhová galerie
IMCE - nahrávání obrázků pro wysiwyg
jCarousel - vytvoří vodorovnou nebo svislou přehlídku obrázků
Juicebox HTML5 Responsive Image Galleries - zobrazení galerie obrázků
MediaElement - poskytuje přehrávač audio a video souborů
Plup - umožňuje hromadné nahrávání souborů
Plupload integration - nepoužívat!
Simple Image Rotate - umožní otočení nahrávaného obrázku
Slick Carousel - poskytuje kolotoč obrázků
Slimbox2 - obrázky do vyskakovacího okna
Supersized - prolínací obrázky na pozadí
Views Slideshow - umožní vytvořit view v podobě prezentace, např. proměnlivé obrázky
YouTube Field - poskytne pole pro video z YouTube

obsah, pole

(Entity)Reference Field Synchronization - synchronizace hodnoty vzájemných entity reference
Admin Content Notification - pošle oznámení o přidání nového obsahu
Advanced Entity Tokens - více možností pro vkládání tokenů
Advanced Form - skryje části formuláře a zobrazí je až po kliknutí na tlačítko (např. "...
Advanced Poll - anketa
Advanced Text Formatter - pokročilé formátování textového pole
Automatic Entity Label - skryje název uzlu ve formuláři, název uzlu vygeneruje podle vzorce
Automatic Nodetitles - skryje název uzlu ve formuláři, název uzlu vygeneruje podle vzorce
Availability Calendars - kalendář obsazenosti
Bean - vytvoří nový "typ obsahu", použitelný jako blok
Better Field Descriptions - více možností pro popisky u formulářových polí (nad, pod,...)
Book made simple - vytváření knihy
Boolean formatter - nastavení zobrazení hodnoty logického pole
Bundle Copy - export a import struktury typu obsahu, včetně skupin polí a Paragraphs
Clientside Validation - validace pole
Closed Question - vytváření souboru otázek pro procvičování
Color Field - poskytne pole typu barva, zadává se výběrem nebo hex kódem
Computed Field - vypočítané pole je naplněno hodnotou, definovanou PHP kódem, "švýcarský...
Computed Field Tools - přepočítá obsah ve vypočítávaných polích, aniž by se musel uložit každý uzel...
Conditional Fields - definuje závislosti mezi poli na základě jejich hodnot
Content Dependency - sleduje závislosti uzlů - reference
Corresponding Entity References - synchronizace hodnoty vzájemných entity reference
Custom add another - nastavení textu tlačítka "Přidat další položku" u polí s neomezeným...
Custom Formatters - vytvoří vlastní formátovač bez potřeby psaní vlastního modulu
Double field - umožní pole ze dvou částí
Dynamic dependent fields - hodnota pole nebo možnost závisí na hodnotě jiného pole při editaci entity
Easychart - tvorba grafů
Editable Fields - umožní zobrazit pole ve view jako editovatelné
Email Field - poskytuje typ pole pro e-mailové adresy
Entity API - funkce pro další moduly, také umožní nabídku více tokenů v nabídkách
Entity Print - tisk entity jako pdf pomocí wkhtmltopdf
Entity reference - poskytuje typ pole, které může odkazovat na libovolné entity
Entity reference autofill - vyplní pole hodnotou z pole uzlu entity reference
Entity Reference Count - poskytuje typ pole, které automaticky počítá odkazy z jiných entit vazbou...
Entity Reference View Widget - widget pro pole entityreference multiselect, podle view, s možností filtrování
Entity Registration - uživatelské registrace k akci nebo jiné entitě
Entity Translation - web ve více jazycích
Entityform - tvorba formulářů
Entityreference prepopulate - ve formuláři předvyplní hodnotu ER pole podle údaje v URL
Entityreference Rendered Widget - pokročitý widget pro pole entityreference, bez views
EVA: Entity Views Attachment - display view připojí jako přílohu k obsahu
Facebook Autopost - zveřejní příspěvky na Facebooku
Facebook Instant Articles - přidá obsah webu na Facebook
Feeds - import uzlů ze souboru CSV
Field collection - poskytuje pole, ke kterému lze připojit libovolný počet polí
Field Conditional States - změní stav pole formuláře (viditelný, povinný,...) podle jiného pole
Field Display Label - popisek pole je jiný při zobrazení než ve formuláři
Field Formatter Class - umožní zadat třídu css k polím typu obsahu
Field Formatter CSS Class - zobrazení pole jako třídy css
Field Group - umožní seskupovat pole ve formuláři
Field label plurals - různý popisek pole podle počtu hodnot - jednotné/množné číslo
Field Permissions - umožňuje nastavit oprávnění k polím
Field placeholder - poskytne zástupný obsah pole (text) před vyplněním pole
Field Prototype - vytvoří novou instanci pole, "naklonuje" existující pole, lze pak...
Field Readonly - pole ve formuláři zobrazí pouze pro čtení
Field Validation - validace hodnoty pole
File (Field) Paths - umožňuje automaticky třídit a přejmenovat nahrané soubory
Finder - poskytuje vyhledávač entit, uzlů podle hodnoty polí
Fivestar - přidá pole pro hlasování - pět hvězdiček
Flag - umožní přiřazovat uzlům nebo jiným entitám příznaky, "vlaječky"
Form Builder - tvorba formulářů
Format Number API - umožní zvolit znak pro desetinnou čárku, oddělovat tisíců...
Hierarchical Select - widget pro výběr položky v hierarchii
Chosen - hezčí widget pro výběr ze seznamu
Iframe - poskytuje typ pole pro vložení iframe
Label Help - nápověda v editačním formuláři hned pod titulkem pole
Link - poskytuje pole pro odkazy
Linked Field - pole se může zobrazit jako odkaz
Markup - možnost přidat značky do editačního formuláře
Masked Input - zajistí vstup podle zadané masky - např. tel. číslo
MERCI - správa rezervací zařízení
Multiple Value Widget - úspornější uspořádání formuláře pro více hodnot v poli
Multiselect - poskytuje widget pro pole s možností výběru více hodnot
Multivalue Settings - nastavení pole s více hodnotami
Node clone - umožňuje vytvořit kopii existujícího uzlu
Node Convert - převede uzel na jiný typ obsahu, včetně polí
Node pop-up - zobrazí uzel ve vyskakovacím okně
Nodeblock - umožňuje definovat typ obsahu jako blok s možností editovat jako běžný uzel
Options Element - jednodušší zadávání položek seznamu
Outline Designer - lepší správa knihy - pořadí, sbalení/rozbalení větví
Paragraphs - jako pole se může použít vytvořený balíček polí
Paragraphs Button - výběr umístění tlačítka "Přidat položku paragraph" - nahoře/dole
Paste Format - vyčištění textu vkládaného do CKEditoru
PDF - poskytuje zobrazení pdf u pole typu soubor
PDF using mPDF - převod html stránky do PDF
Personal Notes - osobní poznámky uživatele - vidí je pouze jejich autor
Prepopulate - ve formuláři předvyplní hodnotu pole podle údaje v URL
Printer, email and PDF versions - generuje tiskové verze uzlu
Range - poskytuje pole číselného rozsahu od-do
Reference Table Formatter - položky pole typu entityreference zobrazí jako tabulku polí těchto entit
Replicate - umožní klonovat uzly, ale i jiné entity (kategorie, komentáře, soubory)
Selected and unselected values formatter - u pole typu seznam zobrazí všechny dostupné hodnoty a vyznačí, které z nich...
Serial Field - poskytuje typ pole sériové číslo - unikátní pořadové číslo uzlu daného typu...
Scheduler - umožní zveřejnění článku v nastaveném dni a čase
Simple Field Formatter - naformátuje zobrazení textového pole, může přidat tagy
Simple hierarchical select - widget pro výběr položky v hierarchii
Supersized - prolínací obrázky na pozadí
TableField - umožní pole typu tabulka
Taxonomy Tree Select - strom kategorií
Tipsy - popisky ve vyskakovacím okénku u polí formuláře nebo u jiných prvků - vybraných...
Token Field - poskytuje typ pole, jehož obsah se vyplňuje podle obsahu jiných polí
Token tweaks - umožní nastavit hloubku zobrazovaných tokenů
Trim - odstřihne mezery na začátku a na konci všech vstupních polí ve formulářích
Unique field - kontroluje jedinečnost hodnoty pole, jedinečnost kombinace polí
View Mode Page - vytvoří samostatné stránky pro různé režimy zobrazení
View reference - definuje typ pole, umožňuje zobrazit view jako obsah pole
Viewfield - poskytne typ pole (referenci na view s výběrem view) a v uzlu pak toto view...
Webform - tvorba formulářů
Weight - poskytuje pole pro váhu uzlu - možnost řazení uzlů
Wysiwyg - umožňuje použití wysiwyg editorů při úpravě textů

přístup, oprávnění

Admin Content Notification - pošle oznámení o přidání nového obsahu
Administer Users by Role - povolí některým rolím spravovat uživatele se zadanou rolí a vytvářet nové...
Antibot - zabraňuje robotickému odesílání formulářů - nutný povolený javascript
Automated Logout - odhlásí uživatele po určité době nečinnosti
Content Access - umožňuje spravovat oprávnění k typům obsahu podle role
Content Approval - funkce schválit obsah před publikováním, některé role mohou přeskočit
Content locking (anti-concurrent editing) - umožní nastavit blokování souběžných úprav uzlů
Cookie Control - nastavení používání nebo zakázání cookies
Copy Prevention - jednoduchá ochrana obsahu před kopírováním
Entity Agree - souhlas s entitou (uzlem) - např. nějakou smlouvou
EU Cookie Compliance - EU cookies
Field Permissions - umožňuje nastavit oprávnění k polím
Field Readonly - pole ve formuláři zobrazí pouze pro čtení
Flexi Access - nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů k jednotlivým uzlům
Hidden Nodes - nastavení viditelnosti některých uzlů podle role
Menu per Role - přístup k položkám menu podle role
Node Option Premium - uzly označené jako prémiové se některým rolím zobrazí jen jako Upoutávka
Node View Permissions - oprávnění zobrazit vlastní/každý obsah podle typu obsahu
Nodeaccess - nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů k jednotlivým uzlům
Personal Notes - osobní poznámky uživatele - vidí je pouze jejich autor
Rules block visibility - viditelnost bloku v závislosti na pravidlech v Rules
Session node access - poskytuje dočasný přístup autorovi k právě vytvořenému uzlu
Taxonomy Access Control Lite - nastavení přístupu k obsahu podle připojené kategorie taxonomy

rules

Conditional Rules - v Rules možnost větvení uvnitř akcí (if...), možnost akce v podmínkách
Rules - umožňuje definovat podmíněně prováděné akce
Rules action with node.js - upozornění po události
Rules block visibility - viditelnost bloku v závislosti na pravidlech v Rules
Rules Link - vytvoří link pro vykonání komponenty rules, zobrazí ho u uzlu nebo ve views

soubory

Downloadfile - vytvoří možnost přímého stahování souboru z webu
Embedded Google Docs Viewer - zobrazí připojené soubory pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt
File (Field) Paths - umožňuje automaticky třídit a přejmenovat nahrané soubory
File Entity - rozšiřuje možnosti zobrazení souboru
filedepot - modul pro správu dokumentů, podobá se prostředí Google dokumentů
PDF using mPDF - převod html stránky do PDF
Plup - umožňuje hromadné nahrávání souborů
Plupload integration - nepoužívat!
Views data export - umožní export view do souboru csv, xls, doc, txt, xml,...

spam

Antibot - zabraňuje robotickému odesílání formulářů - nutný povolený javascript
BOTCHA Prevence Spam - ochrana proti spamu, žádná captcha
CAPTCHA - antispam matematický příklad nebo opsání kódu z obrázku
Hidden CAPTCHA - antispam
Honeypot - antispam
Mollom - komentářový antispam
Spamicide - antispam

statistika

Advanced Poll - anketa
EU Cookie Compliance Extras - další funkce pro modul EU Cookie Compliance
Google Analytics - přidá kód ke sledování návštěvnosti stránek
Google Analytics Reports - grafické zpracování statistiky
Site verification - ověření vlastnictví stránek pro vyhledávače
Visitors - statistika návštěvníků webu

views

AJAX Error Behavior - ne/zobrazování chybových hlášek ajaxu
Better Exposed Filters - lepší uživatelský komfort pro vystavené filtry
DraggableViews - umožní připravit pořadí položek ve view podle jiné tabulky (taky view), ve...
Editable Fields - umožní zobrazit pole ve view jako editovatelné
Entity Reference View Widget - widget pro pole entityreference multiselect, podle view, s možností filtrování
EVA: Entity Views Attachment - display view připojí jako přílohu k obsahu
Fivestar - přidá pole pro hlasování - pět hvězdiček
FooTable - responzivní vzhled tabulek
HighchartTable - vytvoří graf z tabulky
Charts - grafy
jCarousel - vytvoří vodorovnou nebo svislou přehlídku obrázků
Menu Node Views - poskytuje integraci views pro uzly připojené do menu
Menu Views - položkou menu může být view
Popup Views integration - textové pole zobrazí ve vyskykovacím okénku
Prevent JS alerts - potlačí všechny výstrahy JavaScriptu (AJAX errors) a zapíše je do konzoly
Rules Link - vytvoří link pro vykonání komponenty rules, zobrazí ho u uzlu nebo ve views
Slick Views - vytvoří přehlídku obrázků
View reference - definuje typ pole, umožňuje zobrazit view jako obsah pole
Viewfield - poskytne typ pole (referenci na view s výběrem view) a v uzlu pak toto view...
Views Accordion - harmonikovité zobrazení ve Views
Views Aggregator Plus - agregace údajů v tabulce (součet, počet...)
Views Argument Substitutions - hodnotu filtru lze použít jako token pro jiný filtr
Views Auto-Refresh - umožní pravidelné znovunačtení views
Views Autocomplete Filters - u vystaveného filtru umožní input s automatickým doplňováním
Views between dates filter - filtr - zadané datum musí být mezi 2 poli entity (mezi "začátkem" a...
Views Conditional - umožňuje definovat podmínky pro pole ve views
Views Contextual Filters OR - kontextuální filtry mají vztah OR (nemusí platit současně)
Views Cumulative Field - kumulativní pole pro view
Views data export - umožní export view do souboru csv, xls, doc, txt, xml,...
Views Dependent Filters - zobrazení hodnot vystaveného filtru podle hodnoty jiného vystaveného filtru
Views Distinct - filtruje stejné položky ve view, vzniklé např. kvůli poli s více hodnotami
Views Field View - umožňuje vložit libovolné view jako pole do view
Views filters populate - poskytne filtr s více poli - pouze textové
Views Flipped Table - transponovaná tabulka - přehozené sloupce a řádky
Views Infinite Scroll - nekonečné posouvání, načítání dalších položek - namísto stránkování
Views link area - přidání odkazu do hlavičky nebo patičky views, např. přidat obsah
Views List Sort - u pole seznam (textový) umožní řazení podle pořadí v seznamu povolených hodnot
Views PDF - vytvoří výstup jako dokument pdf
Views Popup - poskytuje styl zobrazení - seznam ve vyskakovacím okénku
Views Reference Filter - poskytuje vystavený filtr s entity reference definovaným nějakým ER view
Views Responsive Grid - mřížka ne jako tabulka, ale z DIVů, responzivní
Views Selective Filters - dynamicky závislé filtry
Views Send - rozešle email podle views - každý řádek jeden email
Views Slideshow - umožní vytvořit view v podobě prezentace, např. proměnlivé obrázky
Views Table Rowspan - spojí buňky tabulky podle zadaného seskupování (grouping)
Weight - poskytuje pole pro váhu uzlu - možnost řazení uzlů

výkon

AJAX Error Behavior - ne/zobrazování chybových hlášek ajaxu
DB Maintenance - automaticky optimalizuje databázové tabulky
OptimizeDB - řeší problém příliš velké tabulky cache_form, optimalizace databáze
Prevent JS alerts - potlačí všechny výstrahy JavaScriptu (AJAX errors) a zapíše je do konzoly

vzhled

Adaptive Image Styles (ais) - vybere a použije styl obrázku podle velikosti okna uživatele
Add To Head - přidá skript do hlavičky
Advanced Form - skryje části formuláře a zobrazí je až po kliknutí na tlačítko (např. "...
Animate Any - přidá animace k událostem myši
Arrange Fields - drag-and-drop uspořádání polí v libovolném formuláři
Back To Top - poskytuje šedé tlačítko pro skok nahoru na stránce
Body Classes - přidá css třídu do tagu body
Boolean formatter - nastavení zobrazení hodnoty logického pole
Collapsiblock - umožní sbalování obsahu bloků
Colorbox - zobrazení obrázků nebo obsahu v překryvném okně nad stránkou
Colorbox Node - zobrazení libovolné stránky v colorbox okně - uzel, uživatel, view, webform
Custom Breadcrumbs - umožní přidat nastavení k drobečkové navigaci
Display Suite - uspořádání polí u nějakého typu obsahu - 2 sloupce, 3 sloupce,...
Easychart - tvorba grafů
External Links - rozlišuje externí a interní odkazy
Field Formatter Class - umožní zadat třídu css k polím typu obsahu
Field Formatter CSS Class - zobrazení pole jako třídy css
Field Group - umožní seskupovat pole ve formuláři
Fivestar - přidá pole pro hlasování - pět hvězdiček
Flex Slider - přehlídka obrázků s proměnlivou velikostí
Floating block - plovoucí blok zůstává nahoře i při rolování
FooTable - responzivní vzhled tabulek
Charts - grafy
Imageflow - rotující kruhová galerie
jCarousel - vytvoří vodorovnou nebo svislou přehlídku obrázků
Juicebox HTML5 Responsive Image Galleries - zobrazení galerie obrázků
Less CSS Preprocessor - umožní optimalizovat css kód - používat např proměnné,...
Modal - umožňuje přidat dialogové okno na některé stránky
NG Lightbox - vyskakovací okno pro formuláře - např. přihlášení, editace uzlu, komentář,...
Node pop-up - zobrazí uzel ve vyskakovacím okně
PDF - poskytuje zobrazení pdf u pole typu soubor
Poptin - krásná vyskakovací okna s obsahem různého typu
Popup - poskytuje vyskakovací okénka
Popup Maker - krásná vyskakovací okna s obsahem různého typu
Printer, email and PDF versions - generuje tiskové verze uzlu
Quick Tabs - zobrazí obsah bloku rozdělený do záložek, karet
Reference Table Formatter - položky pole typu entityreference zobrazí jako tabulku polí těchto entit
Rules action with node.js - upozornění po události
Rules block visibility - viditelnost bloku v závislosti na pravidlech v Rules
Selected and unselected values formatter - u pole typu seznam zobrazí všechny dostupné hodnoty a vyznačí, které z nich...
Simple Field Formatter - naformátuje zobrazení textového pole, může přidat tagy
Slick Views - vytvoří přehlídku obrázků
Slimbox2 - obrázky do vyskakovacího okna
Splash Block - vyskakovací okénka se zadají v administraci bloků
Splash Offer - vyskakovací okénko jako přivítání příchozího uživatele
Sticky Navigation - upevní libovolný prvek u horní části stránky i při rolování dolů
Superfish - rozbalovací menu
Supersized - prolínací obrázky na pozadí
ThemeKey - umožní zadat jednoduchá pravidla pro automatické přepnutí tématu
Themeless - poskytne výstup uzlu bez šablony tématu - bez hlavičky, bez menu, bez...
Time Class - přidá css třídu podle aktuálního ročního období, měsíce, dne, části dne,...
Tipsy - popisky ve vyskakovacím okénku u polí formuláře nebo u jiných prvků - vybraných...
View Mode Page - vytvoří samostatné stránky pro různé režimy zobrazení
Views Auto-Refresh - umožní pravidelné znovunačtení views
Views Slideshow - umožní vytvořit view v podobě prezentace, např. proměnlivé obrázky
Views Table Rowspan - spojí buňky tabulky podle zadaného seskupování (grouping)
Weather - aktuální počasí a předpověď

wysiwyg

CKEditor - wysiwyg editor
IMCE - nahrávání obrázků pro wysiwyg
Wysiwyg - umožňuje použití wysiwyg editorů při úpravě textů