Klávesové zkratky

WINDOWS

CTRL + C zkopíruje vybrané do schránky
CTRL + V vloží ze schránky v místě kurzoru
CTRL + X vyjme (zkopíruje a smaže) vybrané do schránky
CTRL + A vybere všechno
CTRL + Z vrátí o jeden krok zpět
CTRL + Y obnoví vrácený krok (vrátí zpět)
Win + I otevře Nastavení
Win + P otevře panel Promítat pro nastavení 2. monitoru
Win + D zobrazí se plocha (skryje / zobrazí) okna
Win + L zamkne účet uživatele
Win + X     N     ENTER otevře nastavení režimu spánku
Win +  zarovná okno do pravé poloviny monitoru
Win +  zarovná okno do levé poloviny monitoru
CTRL + kolečko zvětšení (zmenšení) ikon a náhledu na monitoru
Win + Shift + S otevře Výstřižek a skica a vybranou část uloží do schránky
Win + Vý nabídne Výstřižky, které umí vystřihnout plochu do schránky
PrtSc zkopíruje se celá plocha do schránky
Win + Alt + PrtSc

 

sejme snímek aktuálního okna a uloží jako PNG do
C:\Users\xxxx\Videos\Captures
Tento počítač - Videa - Zachycení

 

TEXT

CTRL + B tučné písmo
CTRL + i kurzíva
CTRL + "1+" horní index
CTRL + = dolní index
Shift + Alt změna klávesnice CES/ENG
CTRL + Shift + A velká písmena
Home přesun kurzou na začátek řádku
End přesun kurzou na konec řádku
CTRL+ šipky> < přesun kurzoru po slovech 
Shift + šipky> < výběr textu od kurzoru po znacích

 

https://www.tipypropc.cz/klavesove-zkratky-pro-word-ktere-opravdu-funguji/

https://support.microsoft.com/cs-cz/office/kl%C3%A1vesov%C3%A9-zkratky-v...