Drupal moduly

administrace

Administer Users by Role - umožňuje povolit některým rolím správce spravovat uživatele se... - užitečný
Administration menu - vytvoří černou lištu nahoře s rozbalovacím admin-menu - užitečný
Advanced Help - umožní vytvořit kontextuální in-line pomoc v rámci webu - zatím nevyzkoušeno
Format Number API - umožní zvolit znak pro desetinnou čárku, oddělovat tisíců... - nespokojenost
Chaos tool suite (ctools) - funkce pro další moduly - užitečný
Libraries API - správa externích knihoven - užitečný
Metatag - SEO, poskytuje strukturovaná metadata - zatím nevyzkoušeno
Module Filter - přehlednější uspořádání na stránce Seznam modulů, včetně... - zatím nevyzkoušeno
Module Missing Message Fixer - odstraní chybové hlášky kvůli špatně odstraněným modulům,... - užitečný
Module Object Oriented Programming API - nutný pro funkci některých modulů - užitečný
Redirect - automatické přesměrování, např. ze starých stránek na nové,... - zatím nevyzkoušeno
Role Delegation - umožňuje pověřit správce přiřazováním některých rolí ostatním... - užitečný
RoleAssign - umožňuje pověřit správce přiřazováním některých rolí ostatním... - nespokojenost
Rules - umožňuje definovat podmíněně prováděné akce - užitečný
Rules Link - vytvoří link pro vykonání komponenty rules, zobrazí ho u uzlu... - užitečný

bloky, menu

Add To Head - přidá skript do hlavičky - zatím nevyzkoušeno
Administration menu - vytvoří černou lištu nahoře s rozbalovacím admin-menu - užitečný
Bean - vytvoří nový "typ obsahu", použitelný jako blok - zatím nevyzkoušeno
Custom Breadcrumbs - umožní přidat nastavení k drobečkové navigaci - užitečný
Menu block - umožní vytvořit blok pro zobrazení podmenu - užitečný
Menu Firstchild - vytvoří položku menu bez vlastní cesty, povede na první z... - užitečný
Menu Node Views - poskytuje integraci views pro uzly připojené do menu - zatím nevyzkoušeno
Menu per Role - přístup k položkám menu podle role - užitečný
Menu Trail By Path - nastaví aktivní položku menu a drobečkovou anvigaci podle url - zatím nevyzkoušeno
Menu Views - položkou menu může být view - zatím nevyzkoušeno
Nodeblock - umožňuje definovat typ obsahu jako blok s možností editovat jako... - zatím nevyzkoušeno
Quick Tabs - zobrazí obsah bloku rozdělený do záložek, karet - zatím nevyzkoušeno
Site map - vygeneruje mapu stránek - užitečný
Superfish - rozbalovací menu - zatím nevyzkoušeno
XML sitemap - generuje mapu stránek pro vyhledávače - nespokojenost

obsah, pole

(Entity)Reference Field Synchronization - synchronizace hodnoty vzájemných entity reference - zatím nevyzkoušeno
Advanced Entity Tokens - více možností pro vkládání tokenů - užitečný
Automatic Entity Label - skryje název uzlu ve formuláři, název uzlu vygeneruje podle... - zatím nevyzkoušeno
Automatic Nodetitles - skryje název uzlu ve formuláři, název uzlu vygeneruje podle... - užitečný
Availability Calendars - kalendář obsazenosti - zatím nevyzkoušeno
Bean - vytvoří nový "typ obsahu", použitelný jako blok - zatím nevyzkoušeno
Book made simple - vytváření knihy - užitečný
Bundle Copy - umožní export a import struktury typu obsahu, včetně skupin polí... - užitečný
Closed Question - vytváření souboru otázek pro procvičování - zatím nevyzkoušeno
Color Field - poskytne pole typu barva, zadává se výběrem nebo hex kódem - zatím nevyzkoušeno
Computed Field - vypočítané pole je naplněno hodnotou, definovanou PHP kódem,... - užitečný
Computed Field Tools - přepočítá obsah ve vypočítávaných polích, aniž by se musel... - užitečný
Conditional Fields - definuje závislosti mezi poli na základě jejich hodnot - užitečný
Content Dependency - sleduje závislosti uzlů - reference - zatím nevyzkoušeno
Corresponding Entity References - synchronizace hodnoty vzájemných entity reference - nespokojenost
Custom add another - nastavení textu tlačítka "Přidat další položku" u polí... - užitečný
Custom Formatters - vytvoří vlastní formátovač bez potřeby psaní vlastního modulu - užitečný
Double field - umožní pole ze dvou částí - užitečný
Dynamic dependent fields - hodnota pole nebo možnost závisí na hodnotě jiného pole při... - užitečný
editablefields - umožní zobrazit pole ve view jako editovatelné - užitečný
Email Field - poskytuje typ pole pro e-mailové adresy - užitečný
Entity API - funkce pro další moduly, také umožní nabídku více tokenů v... - užitečný
Entity reference - poskytuje typ pole, které může odkazovat na libovolné entity - užitečný
Entity Reference Count - poskytuje typ pole, které automaticky počítá odkazy z jiných... - zatím nevyzkoušeno
Entity Registration - uživatelské registrace k akci nebo jiné entitě - zatím nevyzkoušeno
Entityform - tvorba formulářů - nespokojenost
EVA: Entity Views Attachment - display view připojí jako přílohu k obsahu - užitečný
Facebook Autopost - zveřejní příspěvky na Facebooku - užitečný
Facebook Instant Articles - přidá obsah webu na Facebook - nespokojenost
Feeds - import uzlů ze souboru CSV - užitečný
Field collection - poskytuje pole, ke kterému lze připojit libovolný počet polí - zatím nevyzkoušeno
Field Conditional States - podmínky, závislosti polí - zatím nevyzkoušeno
Field Formatter Class - umožní zadat třídu css k polím typu obsahu - zatím nevyzkoušeno
Field Formatter CSS Class - zobrazení pole jako třídy css - užitečný
Field Group - umožní seskupovat pole ve formuláři - užitečný
Field Permissions - umožňuje nastavit oprávnění k polím - užitečný
Field placeholder - poskytne zástupný obsah pole (text) před vyplněním pole - zatím nevyzkoušeno
File (Field) Paths - umožňuje automaticky třídit a přejmenovat nahrané soubory - užitečný
Fivestar - přidá pole pro hlasování - pět hvězdiček - zatím nevyzkoušeno
Flag - umožní přiřazovat uzlům nebo jiným entitám příznaky, "... - zatím nevyzkoušeno
Form Builder - tvorba formulářů - nespokojenost
Format Number API - umožní zvolit znak pro desetinnou čárku, oddělovat tisíců... - nespokojenost
Hierarchical Select - prvek formuláře, který dovoluje uživateli vybírat položky v... - zatím nevyzkoušeno
Link - poskytuje pole pro odkazy - užitečný
Linked Field - pole se může zobrazit jako odkaz - užitečný
MERCI - správa rezervací zařízení - zatím nevyzkoušeno
Multiple Value Widget - úspornější uspořádání formuláře pro více hodnot v poli - užitečný
Multivalue Settings - nastavení pole s více hodnotami - zatím nevyzkoušeno
Node clone - umožňuje vytvořit kopii existujícího uzlu - užitečný
Node Convert - převede uzel na jiný typ obsahu, včetně polí - zatím nevyzkoušeno
Nodeblock - umožňuje definovat typ obsahu jako blok s možností editovat jako... - zatím nevyzkoušeno
Options Element - jednodušší zadávání položek seznamu - zatím nevyzkoušeno
Paragraphs - jako pole se může použít vytvořený balíček polí - užitečný
Paste Format - vyčištění textu vkládaného do CKEditoru - zatím nevyzkoušeno
Printer, email and PDF versions - generuje tiskové verze uzlu - užitečný
Range - poskytuje pole číselného rozsahu od-do - zatím nevyzkoušeno
Replicate - umožní klonovat uzly, ale i jiné entity (kategorie, komentáře,... - zatím nevyzkoušeno
Serial Field - poskytuje typ pole sériové číslo - unikátní pořadové číslo uzlu... - užitečný
Scheduler - umožní zveřejnění článku v nastaveném dni a čase - zatím nevyzkoušeno
Supersized - prolínací obrázky na pozadí - zatím nevyzkoušeno
TableField - umožní pole typu tabulka - zatím nevyzkoušeno
Taxonomy Tree Select - strom kategorií - zatím nevyzkoušeno
Token - užitečný
Token Field - umožní vytvořit pole, jehož obsah se vyplňuje podle obsahu... - užitečný
Token tweaks - umožní nastavit hloubku zobrazovaných tokenů - užitečný
View Mode Page - vytvoří samostatné stránky pro různé režimy zobrazení - užitečný
View reference - definuje typ pole, umožňuje zobrazit view jako obsah pole - zastaralý, překonaný
Viewfield - poskytne typ pole (referenci na view s výběrem view) a v uzlu... - užitečný
Webform - tvorba formulářů - užitečný

datum, čas

Availability Calendars - kalendář obsazenosti - zatím nevyzkoušeno
Calendar - zobrazí kalendář ke kterémukoliv poli typu datum - užitečný
Countdown - vytvoří blok s odpočítáváním k události - užitečný
Date - poskytuje pole datum - užitečný

obrázky, video, audio

Colorbox - umožňuje zobrazení obrázků nebo obsahu v překryvném okně nad... - užitečný
Downloadfile - vytvoří možnost přímého stahování souboru z webu - zatím nevyzkoušeno
EXIF Orientation - zajistí správné otočení obrázku při nahrávání - nespokojenost
File (Field) Paths - umožňuje automaticky třídit a přejmenovat nahrané soubory - užitečný
Flex Slider - přehlídka obrázků s proměnlivou velikostí - zatím nevyzkoušeno
Image EXIF Autorotate - zajistí správné otočení nově nahraného obrázku - zatím nevyzkoušeno
ImageCache Actions - poskytuje další efekty obrázků pro definování stylů - vodoznak,... - užitečný
Imageflow - rotující kruhová galerie - zatím nevyzkoušeno
IMCE - nahrávání obrázků pro wysiwyg - užitečný
jCarousel - vytvoří vodorovnou nebo svislou přehlídku obrázků - užitečný
Juicebox HTML5 Responsive Image Galleries - zobrazení galerie obrázků - zatím nevyzkoušeno
MediaElement - poskytuje přehrávač audio a video souborů - užitečný
Plup - umožňuje hromadné nahrávání souborů - užitečný
Plupload integration - nepoužívat! - nespokojenost
Simple Image Rotate - umožní otočení nahrávaného obrázku - nespokojenost
Supersized - prolínací obrázky na pozadí - zatím nevyzkoušeno
Views Slideshow - umožní vytvořit view v podobě prezentace, např. proměnlivé... - užitečný
YouTube Field - poskytne pole pro video z YouTube - užitečný

soubory

Downloadfile - vytvoří možnost přímého stahování souboru z webu - zatím nevyzkoušeno
Embedded Google Docs Viewer - zobrazí připojené soubory pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt - užitečný
File (Field) Paths - umožňuje automaticky třídit a přejmenovat nahrané soubory - užitečný
File Entity - rozšiřuje možnosti zobrazení souboru - užitečný
Plup - umožňuje hromadné nahrávání souborů - užitečný
Plupload integration - nepoužívat! - nespokojenost
Views data export - umožní export view do souboru csv, xls, doc, txt, xml,... - zatím nevyzkoušeno

jazyk, URL

Easy Breadcrumb - vytvoří drobečkovou navigaci podle url - zatím nevyzkoušeno
Internationalization - modul pro vícejazyčný web - zatím nevyzkoušeno
Localization update - stahuje a aktualizuje překlady - užitečný
Metatag - SEO, poskytuje strukturovaná metadata - zatím nevyzkoušeno
Pathauto - sestaví url aliasy článku nebo stránky podle zadaného vzorce - užitečný
Pathologic - filtr, který opravuje cesty v odkazech (např. po přesunech) - zatím nevyzkoušeno
Redirect - automatické přesměrování, např. ze starých stránek na nové,... - zatím nevyzkoušeno
Transliteration - odstraňuje diakritiku z názvu nahrávaných souborů - užitečný

views

Better Exposed Filters - lepší uživatelský komfort pro vystavené filtry - zatím nevyzkoušeno
DraggableViews - umožní připravit pořadí položek ve view podle jiné tabulky (taky... - užitečný
editablefields - umožní zobrazit pole ve view jako editovatelné - užitečný
EVA: Entity Views Attachment - display view připojí jako přílohu k obsahu - užitečný
Fivestar - přidá pole pro hlasování - pět hvězdiček - zatím nevyzkoušeno
FooTable - responzivní vzhled tabulek - zatím nevyzkoušeno
Charts - grafy - zatím nevyzkoušeno
jCarousel - vytvoří vodorovnou nebo svislou přehlídku obrázků - užitečný
Menu Node Views - poskytuje integraci views pro uzly připojené do menu - zatím nevyzkoušeno
Menu Views - položkou menu může být view - zatím nevyzkoušeno
Rules Link - vytvoří link pro vykonání komponenty rules, zobrazí ho u uzlu... - užitečný
Slick Views - vytvoří přehlídku obrázků - zatím nevyzkoušeno
View reference - definuje typ pole, umožňuje zobrazit view jako obsah pole - zastaralý, překonaný
Viewfield - poskytne typ pole (referenci na view s výběrem view) a v uzlu... - užitečný
Views - užitečný
Views Accordion - harmonikovité zobrazení ve Views - užitečný
Views Aggregator Plus - agregace údajů v tabulce (součet, počet...) - užitečný
Views Autocomplete Filters - u vystaveného filtru umožní input s automatickým doplňováním - užitečný
Views between dates filter - filtr - zadané datum musí být mezi 2 poli entity (mezi "... - užitečný
Views Conditional - definuje závislosti (podmínky) mezi poli ve views - zatím nevyzkoušeno
Views Contextual Filters OR - kontextuální filtry mají vztah OR (nemusí platit současně) - zatím nevyzkoušeno
Views data export - umožní export view do souboru csv, xls, doc, txt, xml,... - zatím nevyzkoušeno
Views Dependent Filters - závislost vystavených filtrů - zobrazí se jen relevantní filtr... - zatím nevyzkoušeno
Views Distinct - filtruje stejné položky ve view, vzniklé např. kvůli poli s více... - užitečný
Views Field View - umožňuje vložit libovolné view jako pole do view - užitečný
Views filters populate - poskytne filtr s více poli - pouze textové - nespokojenost
Views PDF - vytvoří výstup jako dokument pdf - užitečný
Views Selective Filters - dynamicky závislé filtry - zatím nevyzkoušeno
Views Slideshow - umožní vytvořit view v podobě prezentace, např. proměnlivé... - užitečný
Views Table Rowspan - spojí buňky tabulky podle zadaného seskupování (grouping) - zatím nevyzkoušeno

vzhled

Add To Head - přidá skript do hlavičky - zatím nevyzkoušeno
Arrange Fields - drag-and-drop uspořádání polí v libovolném formuláři - užitečný
Colorbox - umožňuje zobrazení obrázků nebo obsahu v překryvném okně nad... - užitečný
Colorbox Node - umožňuje zobrazit libovolnou stránku v colorbox okně - uzel,... - užitečný
Custom Breadcrumbs - umožní přidat nastavení k drobečkové navigaci - užitečný
Display Suite - uspořádání polí u nějakého typu obsahu - 2 sloupce, 3 sloupce,... - zatím nevyzkoušeno
External Links - rozlišuje externí a interní odkazy - užitečný
Field Formatter Class - umožní zadat třídu css k polím typu obsahu - zatím nevyzkoušeno
Field Formatter CSS Class - zobrazení pole jako třídy css - užitečný
Field Group - umožní seskupovat pole ve formuláři - užitečný
Fivestar - přidá pole pro hlasování - pět hvězdiček - zatím nevyzkoušeno
Flex Slider - přehlídka obrázků s proměnlivou velikostí - zatím nevyzkoušeno
Floating block - plovoucí blok zůstává nahoře i při rolování - nespokojenost
FooTable - responzivní vzhled tabulek - zatím nevyzkoušeno
Charts - grafy - zatím nevyzkoušeno
Imageflow - rotující kruhová galerie - zatím nevyzkoušeno
jCarousel - vytvoří vodorovnou nebo svislou přehlídku obrázků - užitečný
Juicebox HTML5 Responsive Image Galleries - zobrazení galerie obrázků - zatím nevyzkoušeno
Less CSS Preprocessor - umožní optimalizovat css kód - používat např proměnné,... - zatím nevyzkoušeno
Printer, email and PDF versions - generuje tiskové verze uzlu - užitečný
Quick Tabs - zobrazí obsah bloku rozdělený do záložek, karet - zatím nevyzkoušeno
Slick Views - vytvoří přehlídku obrázků - zatím nevyzkoušeno
Sticky Navigation - upevní libovolný prvek u horní části stránky i při rolování dolů - užitečný
Superfish - rozbalovací menu - zatím nevyzkoušeno
Supersized - prolínací obrázky na pozadí - zatím nevyzkoušeno
ThemeKey - umožní zadat jednoduchá pravidla pro automatické přepnutí tématu - užitečný
Themeless - poskytne výstup uzlu bez šablony tématu - bez hlavičky, bez menu... - zatím nevyzkoušeno
View Mode Page - vytvoří samostatné stránky pro různé režimy zobrazení - užitečný
Views Slideshow - umožní vytvořit view v podobě prezentace, např. proměnlivé... - užitečný
Views Table Rowspan - spojí buňky tabulky podle zadaného seskupování (grouping) - zatím nevyzkoušeno

wysiwyg

CKEditor - wysiwyg editor - užitečný
IMCE - nahrávání obrázků pro wysiwyg - užitečný

komunikace, mail

Entity Registration - uživatelské registrace na akce - zatím nevyzkoušeno
External Links - rozlišuje externí a interní odkazy - užitečný
Facebook Like Button - užitečný
SMTP Authentication Support - umožňuje obejít php funkci mail() a odeslat e-maily přímo na... - zatím nevyzkoušeno

eshop

Basic Cart - jednoduchý eshop - zatím nevyzkoušeno
Commerce AutoSKU - kód zboží SKU vytvoří automaticky podle zadaného vzorce z tokenů - zatím nevyzkoušeno
Commerce Price Savings Formatter - zobrazení ceny před slevou, po slevě - nespokojenost
Commerce Sale Price - vytvoří pole pro cenu se slevou - nespokojenost
Drupal Commerce - eshop - užitečný
Payment - obecný platební platforma, která umožňuje použít další moduly s... - zatím nevyzkoušeno
Ubercart - užitečný
Ubercart Payment Method Adjustments - přidá možnost poplatku k platebním metodám - užitečný

přístup, oprávnění

Administer Users by Role - umožňuje povolit některým rolím správce spravovat uživatele se... - užitečný
Content Access - umožňuje spravovat oprávnění k typům obsahu podle role - užitečný
Cookie Control - nastavení používání nebo zakázání cookies - nespokojenost
EU Cookie Compliance - EU cookies - užitečný
Menu per Role - přístup k položkám menu podle role - užitečný

spam

BOTCHA Prevence Spam - ochrana proti spamu, žádná captcha - užitečný
CAPTCHA - antispam matematický příklad nebo opsání kódu z obrázku - užitečný
Hidden CAPTCHA - antispam - zatím nevyzkoušeno
Honeypot - antispam - užitečný
Mollom - komentářový antispam - zatím nevyzkoušeno
Spamicide - antispam - zatím nevyzkoušeno

výkon

DB Maintenance - automaticky optimalizuje databázové tabulky - zatím nevyzkoušeno
OptimizeDB - řeší problém příliš velké tabulky cache_form, optimalizace... - užitečný

statistika

Counter Google Analytics - počitadlo - zatím nevyzkoušeno
Google Analytics - přidá kód ke sledování návštěvnosti stránek - užitečný
Google Analytics Reports - grafické zpracování statistiky - zatím nevyzkoušeno
Site verification - ověření vlastnictví stránek pro vyhledávače - zatím nevyzkoušeno