Seskupování položek podle roku

Verze pro tiskVerze pro tisk
Modul: 

přidat pole s datumem:
    - nastavit "Exclude from display"
    - Formatter: "Plain"
    - Choose how users view dates and times: - je to asi jedno, třeba střední
    - Display: Start date only
    - Rewrite results:
            Trim this field to a maximum length = 4
            zrušit Trim only on a word boundary
            zrušit Add an ellipsis  
přidat pole "Global Custom text"  
    - nastavit "Exclude from display"
    - vložit <h3>[field_akce_datum_2]</h3>          
nastavit Formát:
    - Grouping field Nr.1 : Global Custom text           
    - zatrhnout Use rendered output to group rows